Bestseller na temat pisania prac naukowychPraca magisterska wstęp - jak go napisać?

Poznaj zasady pisania wstępu do prac dyplomowych.

Podczas czytania tego artykułu odkryjesz dwa sprawdzone sposoby na napisanie wstępu.


Dlaczego wstęp jest taki ważny?

Wstęp jest jedną z najważniejszych części twojej pracy, ponieważ zarówno on jak i zakończenie są tymi elementami pracy, które są najczęściej czytane przez osoby mające bezpośredni wpływ na twoją ocenę z obrony (recenzent oraz komisja). Dlatego właśnie warto przyłożyć się, by wstęp dorównywał pozostałej części twojej pracy, a może nawet był od niej lepszy.

Najpierw rozważmy kiedy piszemy wstęp?

Tutaj podstawowa zasada brzmi:

Wstęp piszemy na końcu.

Dlaczego?

Jeżeli chcesz opowiedzieć co robiłeś / robiłaś na wakacjach, to zazwyczaj robisz to gdy już z tych wakacji wrócisz. Pisanie wstępu na początku pracy jest tym samym co opowiadanie o tym co było na wakacjach jeszcze przed wyjazdem z domu. Oczywiście możesz wcześniej przypuszczać, że coś się wydarzy, planować itp (wiele z tego może się sprawdzić), jednak jak to będzie ostatecznie wyglądało to okaże się dopiero w trakcie. Dlatego właśnie piszemy wstęp na końcu, wtedy gdy już wiemy jak wygląda całość naszej pracy.

Jak powinien wyglądać wstęp?

Wstęp pracy magisterskiej lub dyplomowej powinien zawierać od 1 do 3 maszynopisu, w pełni zgodnego z formatem pracy (odstęp 1,5 wiersza pomiędzy linijkami, czcionka 14pt lub 12pt, choć te wymagania mogą być różne dla różnych uczelni i wymagań promotorów).

Tak wygląda sprawa formy wstępu, przejdźmy zatem do tego, co naprawdę ważne. Określmy co powinno znaleźć się we wstępie.

Praca magisterska wstęp - elementy, które powinny znaleźć się we wstępie.

Można się spotkać z różnymi wskazówkami dotyczącymi pisania wstępu w pracy magisterskiej. Wiele również zależy od twojego promotora, jednak dla przykładu zamieszczę tutaj dwa różne podejścia (wzory), które posiadają pewne części wspólne. Dzięki temu masz wybór i po zapoznaniu się z nimi będziesz wiedział jak napisać wstęp i który z przykładów bardziej pasuje do twojej pracy magisterskiej lub dyplomowej.


Pierwszy przykład pisania wstępu do pracy magisterskiej

Zakłada on, że wstęp składa się z 3 krótkich części (można to potraktować jako 3 akapity):

1. Po pierwsze musisz się odnieść do ważności tematu i dokonać jego, krótkiej charakterystyki.

2. W środkowej części wstępu przedstawiasz cel i zakres pracy.

3. W trzeciej i ostatniej części prezentujesz w skróconej wersji zawartość poszczególnych rozdziałów twojej pracy.


Drugi przykład pisania wstępu do pracy magisterskiej

Zakłada on, że wstęp składa się z 4 krótkich części:

1. W pierwszej części określasz, jakimi problemami zajmujesz się w twojej pracy, dzięki temu, że wstęp piszesz na końcu, wiesz dokładnie, czym się zajmowałeś. Powinieneś na tym etapie wyciągnąć najważniejsze problemy, które udało ci się rozwiązać w twojej pracy. Nadmieniasz przy okazji w wielkim skrócie bibliografie, czyli książki, z których korzystałeś podczas pisania pracy.

2. Kolejna część powinna zawierać szersze omówienie pozycji bibliograficznej (co najmniej 3 książki, nie włączając w to źródeł internetowych), z których najwięcej korzystałeś podczas pisania pracy.

3. W tej części ogólnie przedstawiasz i uzasadniasz rozdziały twojej pracy, podając powody, dlaczego napisałeś je właśnie w takiej kolejności i w skrócie opisujesz, co zawarłeś w poszczególnych rozdziałach.

4. W ostatniej części przedstawiasz, z jakich typów źródeł korzystałeś / korzystałaś podczas pisania pracy i uzasadniasz, dlaczego wybrałeś akurat te. Jeżeli przeprowadzałeś jakieś badania w swojej pracy, to również w tym miejscu powinien znaleźć się ich opis.


statystyka